Krajská pedagogicko-psychologická poradňa košice.
home o nás služby zamestnanci kontakt


AKTUALITY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 55. VÝROČIE INŠTITÚCIE PRE DETI A MLÁDEŽ Národná linka pre ženy zažívajúce násilie KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie


Ústav informácií a prognóz školstva

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

poskytuje deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.

Svoje služby poskytuje bezplatne. CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Krajského školského úradu v Košiciach supervíznym pracoviskom. Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ


Konzultačné hodiny
PO: 7:30 - 15:30
UT: 7:30 - 15:30
ST: 7:30 - 17:00
ŠT: 7:30 - 15:30
PI: 7:30 - 14:00

Kontaktujte nás! - rýchly kontaktný formulár