Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov


Porada školských psychológov SŠ

Pozývame školských psychológov SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 24. mája 2018 (štvrtok) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP, Karpatská 8, Košice.  


Porada výchovných poradcov ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov ZŠ a SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 14. 02. 2018 (streda) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch Okresného úradu – odbor školstva na Zádielskej 1 v Košiciach.