Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

Porada školských psychológov SŠ

Pozývame školských psychológov SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 12. 06. 2017 (pondelok) so začiatkom o 13:00 hod. v priestoroch CPPPaP. Program porady nájdete TU.


Porada výchovných poradcov SŠ

Pozývame výchovných poradcov SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 15. 06. 2017 (štvrtok) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP. Program porady nájdete TU.


Porada koordinátorov prevencie SŠ

Pozývame koordinátorov prevencie SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 16. 06. 2017 (piatok) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP. Program porady nájdete TU.