Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

Týždeň celoživotného poradenstva 20. – 24. novembra 2017

„Kariéra správnym smerom“ Kedy: 21. 11. 2017 Čas: 14.00 hod. do 16.00 hod. Miesto: CPPPaP, Karpatská 8, Košice  


POZVÁNKA na Medzinárodný seminár v rámci projektu „Protidrogová prevencia 2017“ – SafeTY – Vždy pripojený!


Porada školských psychológov SŠ

Pozývame školských psychológov SŠ v okrese Košice I. na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 03. 10. 2017 (utorok) so začiatkom o 9:00 hod. v priestoroch CPPPaP. Program porady nájdete TU.