Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

OZNAM

V čase od 23. januára 2018 do 24. februára 2018 nebude k dispozícii Mgr. A. Danková – špeciálna pedagogička. Kontaktujte ju od 25.  februára 2018.


Voľné pracovné miesto – Špeciálny pedagóg

Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete po kliknutí na tento odkaz.


Týždeň celoživotného poradenstva 20. – 24. novembra 2017

„Kariéra správnym smerom“ Kedy: 21. 11. 2017 Čas: 14.00 hod. do 16.00 hod. Miesto: CPPPaP, Karpatská 8, Košice