Faktúry 2017

Č. došlej faktúryPopisCelková hodnota (s DPH)Id zmluvyId objednávkyČ. faktúryNázov dodávateľaAdresa dodávateľaIČO dodávateľa
127Hygienické potreby33,48Zmluva o servisnej službe č. 313542 17024570ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
126Poistenie hnuteľného majetku116,349979198539 511013605Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Štúrova 7, 042 70 Košice151700
125Kancelársky materiál597,98 43/201720171063Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
124Teplo – doplatok47,77Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01  Košice31679692
123Medzinárodná konferencia – občerstvenie81 48/20170002017242 Hotel MaratónStrojárenská 1083/11, 040 01  Košice36570796
122Projekt „Protidrogová prevencia 2017“ –Všeobecný materiál82,15 47/201720171058Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
121Projekt „Protidrogová prevencia 2017“ –Všeobecný materiál117,85 46/2017170101685FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01  Košice36188778
120Náhradné diely do tlačiarní 93,10Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.2016 2017084PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12  Košice43290710
119Elektrická energia107,64Zmluva o poskytovaní služieb č. 5100000060C 2290154031Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91  Košice44483767
118Tlačiareň136 42/20175220009297NAY, a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava35739487
117Tonery1315,50 41/2017170101638FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01  Košice36188778
116Internet – poplatok39,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 4100962776Slovak Telekom, a.s.Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava35763469
115Telefón – poplatok160,58Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 1100969095Slovak Telekom, a.s.Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava35763469
114IT servis 9/2017 70Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.2016 2017079PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12  Košice43290710
113Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č. 313542 17023980ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Lichardova 16, 909 01  Skalica36226947
112Hygienické potreby36 Zmluva o servisnej službe č. 313640 17023981ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Lichardova 16, 909 01  Skalica36226947
111Služby na úseku PO a BOZP151,20Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa  30.03.2017 217051101Livonec SK, s.r.oOZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
110Služby na úseku CO36Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa  17.03.2017 217051241Livonec SK, s.r.oOZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
109Stravné lístky1436,98Kúpna zmluva č. Z201648108-Z 3017938296DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01  Žilina36391000
108Teplo 10/2017643Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01  Košice31679692
107Projekt „Protidrogová prevencia 2017“ – Testy115,50 37/20171722017Psychodiagnostika, a.s.Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava31385770
106Projekt „Protidrogová prevencia 2017“ – Testy57,65 38/2017551969116Psychoprof, spol. s r.o.Sládkovičova 7, 940 63  Nové Zámky34132988
105Projekt „Protidrogová prevencia 2017“ – Testy211,30 39/2017023Inštitút zdravého vývinuZa záhradami 548, 013 24  Strečno42391679
104Vodné stočné94,19Zmluva č. 30-6257/08 2122845480Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48  Košice36570460
103Elektrická energia 75,38Zmluva o poskytovaní služieb č. 5100000060C 2290154031Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
102Konferenčný poplatok60 35/201730112017VUDPaPTrnavska cesta 112, 821 02  Bratislava00681385
101IT servis 8/2017 70Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.2016 2017072PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
100IT servis 7/2017 70Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.2016 2017066PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
99Internet – poplatok 39,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 6799923485Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62  Bratislava35763469
98Telefón – poplatok 162,29Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 4799929560Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62  Bratislava35763469
97Teplo 9/2017423Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01  Košice31679692
96Komunálny odpad180,18Rozhodnutie č. MK/B/2017/00176587/23 3417082556Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
95Hygienické potreby153Zmluva o servisnej službe č. 313542 17019208ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
94Elektrická energia 107,82Zmluva o poskytovaní služieb č. 5100000060C 2220000696Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
93Hygienické potreby36Zmluva o servisnej službe č. 313640 17019011ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
92Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č. 313542 17019010ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
91Internet – poplatok39,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 7798937330Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
90Telefón – poplatok162,10Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 9798944187Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
89Teplo 8/2017392Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
88Vodné stočné160,06Zmluva č. 30-6257/08 2122622332Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460
87Čistiace potreby47,87 33/201720170673Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
86Kancelárske potreby305,08 34/201720170672Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
85Telefón 6/2017164Zmluva č. 9900402182 6797961157Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
84IT servis 6/2017 70Zmluva o poskytovaní služieb 3.3.2016 2017058PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
83Služby na úseku PO, BOZP151,20Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa  30.03.2017 217050746Livonec SK, s.r.oOZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
82Internet 6/201739,84Zmluva č. 9900402182 0797951424Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
81Stravné lístky2 514,71Kúpna zmluva č. Z201648108-Z32/20173017925791DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov 356 010 01 Žilina36391000
80Služby na úseku CO  36Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.03.2017 217050889Livonec SK, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
79Hygienické potreby153Zmluva o servisnej službe č. 313542 17014807ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
78Teplo 7/2017392Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
77OČAP – SF127,30 31/20172017051Precise, s.r.o.Mlynárska 19, 040 01 Košice46221506
76OČAP – SF270 30/2017112017Hockey Gems, s.r.o.Sputniková 2, 040 12 Košice36590258
 75 Hygienické potreby 36 Zmluva o servisnej službe č. 313640  17014036 ILLE-Papier-S Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947
 74 Hygienické potreby 123,12 Zmluva o servisnej službe č. 313542  17014035ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947
73Rádio59,90 29/20174220097002Nay, a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava3573948

 

72

IT služby 5/201770Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 03.03.2016 2017048PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
71Seminár VO20 Prihláška 24.05.20175112017NÚCVTomášikova 4,  820 09 Bratislava00699438
70Toner 121 28/2017170100951FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
69Internet 5/201739,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 5796969704Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
68Telefón  5/2017161,12Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 0796976307Slovak Telekom, a.sBajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
67Služby STV APV 155,35Zmluva o dielo č. R1335/2008 5590025262IVES KošiceČsl. armády 20, 041 18 Košice162957
66Teplo 6/2017392Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
65Komunálny odpad180,18Rozhodnutie č. MK/B/2017/00176587/23 3417082556Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
64Seminár Sindelar150 27/2017110617Counselling, s.r.o.Priehradná 20/B  821 07 Bratislava45504415
63Elektrická energia za obdobie 3-5/2017334Zmluva o poskytovaní služieb č. 5100000060C 2220000696Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
62IT servis 4/2017 70Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 3.3.2016 2017040PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
61Zariadenie138 25/201717407076B2B Partner s.r.o.Šulekova 2,  811 06 Bratislava44413467
60Odborná literatúra37,60 24/20171112052221Martinus, s.r.o.Gorkého 4,  036 01 Martin45503249
59Teplo 5/2017423Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
58Teplo 4/2017663,02Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
57Hygienické potreby153Zmluva o servisnej službe č. 313542 17010030ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
56Internet 5/201739,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 1795992312Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
55Telefón 4/2017161,16Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 8795998096Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
54Doména kpppke.eu35,51  1704331200EXO Technologies spol.s.r.o.Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa36485161
53Psychodiagnostický test140 21/201711000161Counselling s.r.o.Priehradná 20B        821 07 Bratislava45504415
52Deratizácia 48 20/201717218Deratex –ekoPokroku 16  040 11 Košice10689877
51Stravné lístky2514,71Kúpna zmluva č. Z201648108-Z23/2017301791706DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov 356 010 01 Žilina36391000
50Hygienické potreby36Zmluva o servisnej službe č. 313640 17009127ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
049Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č. 313542 17009126ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
 048 Psychodiagnostické testy 57,53  19/2017 0802017Psychodiagnostika, a.s Mickiewiczova 2  81107 Bratislava 31385770
 047 Poistenie majetku 109,30Poistná zmluva č. 10543579  2507000266Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15  820 07 Bratislava 653501
046Internet 3/201739,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 2795016493Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
045Telefón 3/2017161,78Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 6795021941Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
044Tonery279,20 18/2017170100600FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
043Služby na úseku PO, BOZP151,20Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa  30.03.2017 217050224Livonec SK, s.r.oOZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
042Služby na úseku CO    4,40Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.03.2017 2017050367Livonec SK, s.r.oOZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
041 IT servis70Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 03.03.2016 2017027PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
040Psychodiagnostické testy253 17/20170712017Psychodiagnostika, a.s.Mickiewiczova 2  81107 Bratislava31385770
039Vodné stočné159,17Zmluva č. 30-6257/08 2122185536Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Komenského 50, 042 48 Košice36570460
038Časopis12,60 38/2016817036VÚDPaPCyprichová 42,  831 05 Bratislava00681385
037Komunálny odpad180,18Rozhodnutie č. MK/B/2017/00176587/23 3417082556Mesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice691135
036Odborná literatúra94,76 16/201720171111Wolters Kluwer, s.r.o.Mlynské nivy 48,   821 09 Bratislava 31348262
035Pracovný zošit26 14/201721705016RaabeHeydukova 12-14,  811 08 Bratislava35908718
034IT servis 2/201770Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 03.03.2016 2017021PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
033Kontrola hydrantov a skúška požiarnej hadice28,80Zmluva 3/7/2014 217050157Livonec SK, s.r.o.OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice48121347
032Teplo 2/2017 nedoplatok34,06Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
031Toner59,90 15/20173810700347Nay, a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava35739487
030Hygienické potreby153Zmluva o servisnej službe č. 313542  17005029ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
029Internet 2/201739,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 6794046604Slovak Telekom, a.sBajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
028Telefón 2/2017165,98Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 3794052529Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
027Psychodiagnostické testy336,60 7/20170542017Psychodiagnistika, a.s.Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava31385770
026Seminár40 13/20174932017NÚCVTomášikova 4,  820 09 Bratislava00699438
025Teplo 3/2017 zálohová platba863Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
024Kancelárske potreby194,18 9/201720170178Papier Servis, s.r.o.Južná trieda 66, 040 01 Košice36577308
023Stravné lístky 2 514,71Kúpna zmluva č. Z201648108-Z11/20173017907994DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.Kálov 356 010 01 Žilina36391000
022Hygienické potreby36Zmluva o servisnej službe č. 313640 17004460ILLE – Papier Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
021Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č.313542 17004459ILLE – Papier Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
020Výkon zdravotná služba 441,94 82/20162170100539Univerzitná nemocnica L. Pasteura Rastislavova 43,  041 90 Košice00606707
019Testový súbor113,60 8/2017170241Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.Antala Staška 78, 140 00 Praha 426159392
018Teplo 1/2017 nedoplatok228,18Zmluva č. 1060122226 7026000201Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
017Elektrická energia330Zmluva o poskytovaní služieb č. 5100000060C 2220000696Východoslovenská energetika,a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice36211222
016Teplo 2/2017894Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
015Ročný prístup VS96 12/20175021702732Poradca podnikateľa, s.r.o.Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 131592503
014IT servis70Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 03.03.2016 2017005PC care Peter ZeleňakŽdiarská 6, 040 12 Košice43290710
013Internet 1/201739,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 7793081968Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
012Telefón 1/2017162,38Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 7793086516Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
011Tonery107,10 6/2017170100175FOCUS computer spol., s.r.o.Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice36188778
010Časopis25 5/201717171430JurisDat Redakcia ŠkolaOndavská 8, 821 08 Bratislava 211821973
009Teplo 12/2016 doplatok180,24Zmluva č. 1060122226 1600260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
008Telefón 12/2016164,18Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 0792134363Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
007Internet 12/201639,84Zmluva o poskytovaní služieb č. 9900402182 4792128021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763469
006Teplo 1/2017988Zmluva č. 1060122226 1700260002Tepelné hospodárstvo, s.r.o.Komenského 7, 040 01 Košice31679692
005Hygienické potreby22,50Zmluva o servisnej službe č. 313542 17000024ILLE – Papier Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
004Hygienické potreby123,12Zmluva o servisnej službe č. 313542 17000023ILLE – Papier Service SK, spol. s.r.o.Lichardova 16, 909 01 Skalica36226947
003Seminár170 3/20171112217 Centrum Dr. SindelarPriehradná 20B  821 07 Bratislava 
002Časopis27,06 2/201717300133Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9  831 04 Bratislava35792281
001Stravné lístky  2514,71 Kúpna zmluva č. Z201648108-Z 1/2017 3017900597 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina 36391000