Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

     naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

ROZVÍJAME KAŽDÉ DIEŤA

Aktuality

Ultimejt gauč survajvl

Program prežitia nútenej domácej izolácie
(preventívny on-line program)

V prípade záujmu a bližších informácií nás kontaktuje na:
litavsky@kpppke.euK u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://kpppke.eu/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209


Pripravujeme…

  • Online pedagogicko-psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo pre pedagógov / rodičov / klientov
  • Online dištančné poradenstvo
  • Webináre / blogy  s aktuálnymi témami

 

Sme v kontakte…

  • 26.11.2020 – WEBINÁR určený pre pedagógov ZŠ a SŠ so psychologičkou  Mgr. M. Dutko Hasaralejkovou na tému: Zvládanie záťažových situácii u pedagógov

  • 09.11.2020 – Základná škola  Nám. L. Novomeského 2, Košice 
    Webinár pre pedagógov so špeciálnou pedagogičkou Mgr. M. Vladovou na tému: Žiaci so ŠVVP v edukačnom procese – otázky a odpovede

 

 


O Z N A M

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28.10.2020
k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
boli  centrá výchovného poradenstva a prevencie pridané medzi výnimky
zo zákazu vychádzania.

To znamená, že:

  • Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na klientov nášho zariadenia
  • Klientov, ktorým sme termíny zrušili či presunuli budeme  kontaktovať s novým termínom
  • Naďalej pokračujeme v práci formou osobného kontaktu, avšak v prípade potreby ponúkame aj dištančnú formu psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva

Môžete nás kontaktovať na: skola@pppke.svcmi.sk, prípadne
na tel. čísle 055/622 66 15
Pri návšteve nášho zariadenia je aj naďalej nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.


    

Aktuality

Spolupráca

V rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR sa spolupodieľame pri zdieľaní informácii a podpory prevencie v tomto období.    


Informácia o voľnom pracovnom mieste – PSYCHOLÓG

Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec – PSYCHOLÓG nájdete na: Informácia o voľnom pracovnom mieste – Psychológ


Online pracovné stretnutie pre školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ

Pozývame školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov základných a  stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na    online pracovné stretnutie so špeciálnymi pedagogičkami CPPPaP, dňa 30. novembra 2020 (pondelok) o 8:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. V prípade záujmu o online pracovné stretnutie nás kontaktujte na: skola@pppke.svcmi.sk