Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Aktuality 


   Aktuálna ponuka WEBINÁROV

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….

21.01.2021 – Tlačová správa Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SRV tomto náročnom období pracujú odborníci v poradenských zariadeniach nepretržite online

 

email and phone vector free download

Milí klienti, rodičia, pedagógovia a kolegovia,

na základe uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Košice, zo dňa 06.02.2021 je školám a školským zariadeniam na území obvodu Košice nariadená povinnosť neobnoviť od 8. februára 2021 prevádzku.

Súčasne rešpektujeme aktuálne protiepidemické opatrenia prijaté Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a usmernenie zriaďovateľa v súvislosti s epidemickou situáciou v meste Košice a v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov CPPPaP naše zariadenie od 8. februára 2021 do odvolania poskytuje starostlivosť o klientov v oblasti poradenstva, konzultácií a krízovej  a prevencie prevažne dištančnou formou.

Aj napriek aktuálnej situácii sme vám k dispozícii každý pracovný deň cez kontaktný telefón, pracovné e-maily a aplikáciu Skype (CPPPaP Karpatská 8, Košice)
v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Prezenčne poskytujeme len urgentné intervencie dohodnuté vopred telefonicky alebo e-mailovou poštou pri splnení nevyhnutných ochranných opatrení. 

Naďalej poskytujeme webináre pre žiakov, rodičov, pedagógov ako aj odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ostávame s vami v kontakte a v mene celého kolektívu CPPPaP Karpatská 8, Košice  vám prajeme pevné zdravie a aby ste si aj napriek aktuálnej situácii vždy našli dôvod na úsmev.

 

How to send a Fax Message to an E-mail Address - aFax.comCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice
oznamuje o zmene e-mailovej adresy s účinnosťou od 01.01.2021: sekretariat@centrumke.sk
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy zrealizovali vo Vašich adresároch.


 Ultimejt gauč survajvl

Program prežitia nútenej domácej izolácie
(preventívny on-line program)

V prípade záujmu a bližších informácií nás kontaktuje na:
litavsky@centrumke.skK u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://kpppke.eu/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk


Pripravujeme…

  • Online pedagogicko-psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo pre pedagógov / rodičov / klientov
  • Online dištančné poradenstvo
  • Webináre / blogy  s aktuálnymi témami

 


Milí pedagógovia/rodičia/klienti,
od novembra 2020 sme vám k dispozícii
na mobilnom telefónnom čísle:

0902 759 724

    

Aktuality

Online pracovná porada pre riaditeľov MŠ

Pozývame riaditeľov materských škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční dňa 3. marca 2021 (streda) so začiatkom od 9:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online prihlasovanie


WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie základných a  stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na    online webinár určený pre začínajúcich VP, KaP, KP, dňa 16. februára 2021 (utorok) od 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online prihlasovanie


Online pracovná porada pre kariérových poradcov CPPPaP v Košickom kraji

Pozývame kariérových poradcov CPPPaP v Košickom kraji online pracovnú poradu dňa 16. februára 2021 (utorok) o 9:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM.