Vitajte na našej stránke

Informácie pre rodičov ohľadom zápisu do 1. ročníka ZŠ a odkladu povinnej školskej dochádzky nájdete po stlačení  T U.Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?          Milí rodičia detí všetkých vekových skupín. Prakticky zo dňa na deň sme boli nútení zmeniť náš každodenný život plný povinností, radostí aj starostí a ocitli sme sa v doposiaľ nepoznanej situácii. Je preto prirodzené, že sa cítime v týchto dňoch vyčerpaní, v strese a pod tlakom každodennej rutinnej karantény.   čítaj viac -> Ako … Continue reading Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii


Psychologická podpora v čase pandémie koronavírusu

Keďže naše centrum podporuje multidisciplinárny prístup starostlivosti o dieťa na  nasledujúcej stránke zdieľame rôzne kontakty, na ktoré je taktiež  možné sa obrátiť v prípade potreby psychickej podpory. http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus/psychologicka-podpora


OZNAM

Vážení žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia, oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR bolo  poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení  v období od 16. marca 2020 do odvolania pozastavené. Avšak naši odborní zamestnanci pracujú doma a sú vám k dispozícií  nasledujúcimi … Continue reading OZNAM