Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  21. 03. 2019 (štvrtok) Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.) Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí) Príspevky:                 1. Strach a úzkosť       … Continue reading INTERNÝ SEMINÁR


Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2019 (streda) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti (na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.


Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2019

Podrobnejšie informácie o pripravovanej akcii spolu s prihláškou sú zverejnené na webovej adrese: Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2019