Z A M E S T N A N C I

 

Meno zamestnanca

Pracovná pozícia

Telefonický kontakt

E-mailový kontakt

 
PhDr. Mária HORVÁTHOVÁ, PhD.
Riaditeľka/psychologička055/622 66 15horvathova.maria@kpppke.eu1. poschodie/ miestnosť č. 12
PhDr. Mgr. Tomáš KŘÍŽ, PhD.
Zástupca riaditeľky/sociálny pedagóg055/68 23 213kriz@kpppke.eu2. poschodie/ miestnosť č. 21
PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
Psychologička055/68 23 203capova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 2
Mgr. Lucia FRANČÁKOVÁ
Psychologička055/68 23 216
francakova@kpppke.eu
2. poschodie/miestnosť č. 23
Ing. Jana HVOZDÍKOVÁ
Mzdová a personálna účtovníčka055/68 23 205hvozdikova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 7
Ing. Emília JESENSKÁ
Ekonómka055/68 23 205jesenska@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 7
Mgr. Lenka JURČOVÁ
Psychologička055/68 23 207jurcova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 9
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
Psychológ
055/68 23 216
litavsky@kpppke.eu
2. poschodie/miestnosť č. 23
Mgr. Dominika KAČMÁROVÁ
Psychologička055/68 23 211kacmarova@kpppke.eu1. poschodie/miestnosť č. 14
PhDr. Lucia KLASOVÁ
Psychologička055/68 23 207klasova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 9
Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
Psychologička055/68 23 212krokavcova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 1
Mgr. Katarína MALIŇÁKOVÁ
Psychologička055/68 23 212malinakova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 1
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
Psychologička055/68 23 204miterkova@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 3
Michaela ŠPITKOVÁ
Sociálna pracovníčka055/68 23 208Prízemie/miestnosť č. 11
Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁ
Psychologička055/68 23 216rozkosova@kpppke.eu2. poschodie/miestnosť č. 23
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
Psychologička055/68 23 217tancsakova@kpppke.eu2. poschodie/ miestnosť č. 22
Mgr. Karolína TOBIAŠOVÁ
Psychologička055/68 23 204 tobiasova@kpppke.euprízemie/miestnosť č. 3
Jana VARGOVÁ
Sociálna a administratívna pracovníčka055/622 66 151.  poschodie/miestnosť č. 12
Mgr. Monika VLADOVÁ
Špeciálna pedagogička055/68 23 215vladova@kpppke.eu1. poschodie/miestnosť č. 18
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
Psychologička055/68 23 203vojtechovska@kpppke.euPrízemie/miestnosť č. 2
Anton MIKULA
Údržba/vrátnica055/68 23 200Prízemie/miestnosť č. 11
Adriána HUDÁKOVÁ
Upratovačka/vrátnica055/68 23 200Prízemie/miestnosť č. 11