PhDr. Mária Horváthová, PhD.
riaditeľka, psychologička
tel. č.: 055/622 66 15
e-mail: horvathova.maria@kpppke.eu
1. poschodie – miestnosť č. 12

PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.
zástupca riaditeľky, sociálny pedagóg, vedúci oddelenia
 tel. č.: 055/68 23 213
e-mail: kriz@kpppke.eu
2. poschodie – miestnosť č. 21

PhDr. Ľudmila Capová
psychologička, vedúca oddelenia
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: capova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 2

PhDr. Beáta Tancsáková
psychologička, vedúca oddelenia
tel. č.: 055/68 23 217
e-mail: tancsakova@kpppke.eu
2. poschodie – miestnosť č. 22

Mgr. Monika Dutko Hasaralejková
psychologička
tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: dutko-hasaralejkova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Lenka Jurčová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: jurcova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 9

Mgr. Miroslav Litavský
psychológ
tel. č.: 055/68 23 212
e-mail: litavsky@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 1

PhDr. Lucia Klasová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 207
e-mail: klasova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 9

PhDr. Natália Krížová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail: krizova@kpppke.eu
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Natália Krokavcová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 212
e-mail: krokavcova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 1

Mgr. Lenka Miterková
psychologička
tel. č.: 055/68 23 204
e-mail: miterkova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 3

Mgr. Daniela Rozkošová
psychologička
tel. č.: 055/68 23 216
e-mail: rozkosova@kpppke.eu
2. poschodie – miestnosť č. 23

Mgr. Ivana Vojtechovská
psychologička
tel. č.: 055/68 23 203
e-mail: vojtechovska@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 2

 

Mgr. Monika Vladová
špeciálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 215
e-mail: vladova@kpppke.eu
1. poschodie – miestnosť č. 18

Mgr. Katarína Prokopová
špeciálna pedagogička
tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: prokopova@kpppke.eu
1. poschodie – miestnosť č. 18

Ing. Jana Hvozdíková
mzdová a personálna agenda
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: hvozdikova@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 7

Ing. Emília Jesenská
ekonómka
tel. č.: 055/68 23 205
e-mail: jesenska@kpppke.eu
prízemie – miestnosť č. 7

Prijímacia kancelária

Michaela Špitková
sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/68 23 208
prízemie – miestnosť č. 10

Sekretariát

Jana Michľovič
administratívna a sociálna pracovníčka
tel. č.: 055/622 66 15
1. poschodie – miestnosť č. 12

Adriana Hudáková
upratovačka, vrátnica
tel. č.: 055/68 23 200

Anton Mikula
údržba, vrátnica
tel. č.: 055/68 23 200