Materské školy

P. č.

Názov a sídlo MŠ

Kontaktný psychológ

E-mailový kontakt

Telefonický kontakt

1.

B. Němcovej
0
40 01 Košice
PhDr. Ľudmila CAPOVÁcapova@kpppke.eu055/68 23 203
2.

Belehradská 6
040 13 Košice
Mgr. Karolína TOBIAŠOVÁtobiasova@kpppke.eu055/68 23 204
3.
MŠ „U veselých medvedíkov“
Budanova 6
040 01 Košice
Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁrozkosova@kpppke.eu055/68 23 216
4.

Budapeštianska 1
040 13  Košice
Mgr. Katarína MALIŇÁKOVÁmalinakova@kpppke.eu055/68 23 212
5.

Budapeštianska 3
040 13  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁmiterkova@kpppke.eu055/68 23 204
6.

Čínska 24
040 13  Košice
Mgr. Lucia FRANČÁKOVÁfrancakova@kpppke.eu055/68 23 216
7.

Havanská 26
040 13  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁtancsakova@kpppke.eu055/68 23 217
8.

Hrnčiarska 1
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁmiterkova@kpppke.eu055/68 23 204
9.

Jarná 4
040 01 Košice
PhDr. Lucia KLASOVÁklasova@kpppke.eu055/68 23 207
10.
Cirkevná ZŠ s MŠ
sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13  Košice 
Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁrozkosova@kpppke.eu055/68 23 216
11.

Juhoslovanská 4
040 13  Košice
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁvojtechovska@kpppke.eu055/68 23 203
12.
SMŠ
Mánesova 23
040 01  Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁkrokavcova@kpppke.eu055/68 23 212
13.
Cirkevná MŠ bl. Imeldy
Moyzesova 8
040 01  Košice
Mgr. Lucia FRANČÁKOVÁfrancakova@kpppke.eu055/68 23 216
14.

Obrancov mieru 16
040 01  Košice
Mgr. Karolína TOBIAŠOVÁtobiasova@kpppke.eu055/68 23 204
15.

Obrancov mieru 20
0
40 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁtancsakova@kpppke.eu055/68 23 217
16.

Park Angelinum 7
040 01  Košice
Mgr. Dominika KAČMÁROVÁkacmarova@kpppke.eu055/68 23 211
17.

Park mládeže 4
040 01  Košice
PhDr. Lucia KLASOVÁklasova@kpppke.eu055/68 23 207
18.

Polianska 4
040 01  Košice
Mgr. Dominika KAČMÁROVÁkacmarova@kpppke.eu055/68 23 211
19.

Rumanova 4
040 01  Košice
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁvojtechovska@kpppke.eu055/68 23 203
20.
SMŠ Pro Pueris
Stará baštová 11
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁjurcova@kpppke.eu055/68 23 207
21.
SMŠ
Tatranská 10
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁtancsakova@kpppke.eu055/68 23 217
22.
SMŠ Vilôčka
Vencová 4
040 01  Košice
Mgr. Natália KROKAVCOVÁkrokavcova@kpppke.eu055/68 23 212
23.

Watsonova 2
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁjurcova@kpppke.eu055/68 23 207
24.
MŠ – Óvoda
Zádielska 4
040 01  Košice
Mgr. Katarína MALIŇÁKOVÁmalinakova@kpppke.eu055/68 23 212

0