Stredné školy

P. č.NázovObecPSČKontaktný psychológE-mail
1.Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10Košice040 01PhDr. Ľudmila Capovácapova@kpppke.eu
2.Premonštácke gymnázium, Kováčska 28Košice040 01Mgr. Dominika Pavligovápavligova@kpppke.eu
3.Súkormné gmnázium FUTURUM, Grešákova 1Košice040 01PhDr. Lucia Klasováklasova@kpppke.eu
4.Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4Košice042 24PhDr. Lucia Klasováklasova@kpppke.eu
5.Gymnázium, Park Mládeže 5Košice040 01Mgr. Ivana Vojtechovskávojtechovska@kpppke.eu
6.Gymnázium, Poštová 9Košice042 52Mgr. Katarína Maliňákovámalinakova@kpppke.eu
7.Gymnázium S. Maraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6Košice041 74PhDr. Beáta Tancsákovátancsakova@kpppke.eu
8.Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3Košice040 01Mgr. Lenka Miterkovámiterková@kpppke.eu
9.Gymnázium, Šrobárová 1Košice042 23PhDr. Petra Némethovánemethova@kpppke.eu
10.Hotelová akadémia, Južná trieda 10Košice040 01Mgr. Karolína Tobiašovátobiasova@kpppke.eu
11.Obchodná akadémia, Watsonova 61Košice041 38Mgr. Karolína Tobiašovátobiasova@kpppke.eu
12.Stredná zdravotná škola, Kukučinova 40Košice041 37PhDr. Petra Némethovánemethova@kpppke.eu
13.Stredná zdravotná škola, Moyzesova 17Košice041 76PhDr. Petra Némethovánemethova@kpppke.eu
14.Stredná zdravotná škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25Košice040 01Mgr. Daniela Rozkošovározkosova@kpppke.eu
15.SPŠ elektrotechnická, Komenského 44Košice040 01Mgr. Dominika Pavligovápavligova@kpppke.eu
16.SPŠ dopravná, Hlavná 113Košice040 01Mgr. Ivana Vojtechovskávojtechovska@kpppke.eu
17.SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1Košice040 01PhDr. Ľudmila Capovácapova@kpppke.eu
18.SPŠ, Komenského 2Košice040 01Mgr. Lenka Jurčovájurcova@kpppke.eu
19.SOŠ J. Bocatia, Bocatiova 1Košice041 53Mgr. Ivana Vojtechovskávojtechovska@kpppke.eu
20.SOŠ J. Szakkayho – Szakközépiskola, Grešáková 1Košice040 01PhDr. Beáta Tancsákovátancsakova@kpppke.eu
21.SOŠ technická, Kukučínova 23Košice040 01Mgr. Lenka Jurčovájurcova@kpppke.eu
22.SOŠ železničná, Palackého 14Košice040 01Mgr. Katarína Maliňákovámalinakova@kpppke.eu
23.Súkromná SOŠ, Bukovecká 17Košice040 12Mgr. Lenka Miterkovámiterkova@kpppke.eu
24.Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Lermontovova 1Košice040 01PhDr. Mária Horváthová, PhD.horvathova@kpppke.eu
25.Konzervatórium, Timonova 2Košice042 03PhDr. Beáta Tancsákovátancsakova@kpppke.eu
26.Súkromné konzervatórium, Zádielska 12Košice040 01PhDr. Beáta Tancsákovátancsakova@kpppke.eu
27.Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15Košice040 84PhDr. Petra Némethovánemethova@kpppke.eu