Základné školy

 

P. č.

Názov a sídlo ZŠ

Kontaktný psychológ

E-mailový kontakt

Telefonický kontakt

1.

Bruselská 18
040 13  Košice
Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
vojtechovska@kpppke.eu
055/68 23 203
2.

Hroncova 23
040 01  Košice
PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
capova@kpppke.eu
055/68 23 203
3.
Cirkevná ZŠ s MŠ
sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13  Košice
PhDr. Mária HORVÁTHOVÁ, PhD.
horvathova.maria@kpppke.eu
055/622 66 15
4.
SZŠ
Komenského 2
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@kpppke.eu
055/68 23 212
5.
Gymnázium a ZŠ s vyuč. jazykom maďarským
Kuzmányho 6
040 01  Košice
PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
tancsakova@kpppke.eu
055/68 23 217
6.
SZŠ
Lermontovova 1
040 01  Košice
Mgr. Lenka MITERKOVÁ
miterkova@kpppke.eu
055/68 23 204
7.
ZŠ s MŠ
Masarykova 19/A
040 01  Košice
Mgr. Martina MOLNÁROVÁ
molnarova@kpppke.eu
055/68 23 216
8.

Nám. L. Novomeského 2
040 01  Košice
PhDr. Natália KRÍŽOVÁ
krizova@kpppke.eu
055/68 23 216
9.

Park Angelinum 8
040 01  Košice
Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
dutko-hasaralejkova@kpppke.eu
055/68 23 204
10.
SZŠ DIDACTICUS
Palackého 14
040 01  Košice
Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
litavsky@kpppke.eu
055/68 23 216
11.

Tomášikova 31
040 01  Košice
Mgr. Lenka JURČOVÁ
jurcova@kpppke.eu
055/68 23 207