Dyskalkúlia

Špecifická porucha matematických funkcií.

Najvýraznejším prejavom je:

  • narušenie chápania symbolickej povahy čísla ako grafického znaku;
  • neprimerané lipnutie na konkrétnych názorných predstavách. Jedná sa v podstate o poruchu abstraktného myslenia.