Online ponuka

Sme v kontakte…

Téma: Karanténa pokračuje…
Ako to zvládnuť?

Prostredníctvom webinára sa dozviete: Ako sa postarať o seba, zlepšiť vzťah v rodine, spoločné aktivity + režim rodiny, ale aj režim jednotlivých členov (rituály, filmové štvrtky), čo s hraním PC hier (pravidlá, štruktúrovaný čas), konflikty v tomto období, dôležitosť fyzických aktivít.

Cieľová skupina: rodičia ZŠ v územnej pôsobnosti centra.

Dátum a čas: 03.03.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Mária Priputenová
Prihlasovanie: https://forms.gle/7zvQw1oji8EkccNY703.03.2021 v dopoludňajších hodinách vám odošleme prihlasovací link na e-mail, kt. ste uviedli v prihlasovacom formulári.


Téma: Ako podporiť a rozvíjať hodnoty u detí nielen v online priestore

Záujem o tému: https://forms.gle/9qGEVPnpUevqTR5R7

Cieľová skupina: rodičia a pedagógovia MŠ a ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Ponúkaný webinár bude zameraný na podporu a posilnenie  rodičovských kompetencií. Spoločne sa  pozrieme na na to ako rozvíjať u detí – spoľahlivosť, zodpovednosť, spravodlivosť, empatiu a vľúdnosť. Aké máme ako rodičia možnosti a čo všetko môžeme pri výchove urobiť. 

Realizované: 11.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Lenka Jurčová


Téma: M U L T I T A S K I N G
alebo prečo je dobre občas odložiť mobil

Záujem o tému: https://forms.gle/1UEWz8DDuZpqmZh46

Cieľová skupina: rodičia a pedagógovia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra

Prostredníctvom webinára sa oboznámite s tým, čo si predstaviť pod pojmom multitasking, aké sú jeho skryté nástrahy a ako môže multitasking nepriaznivo vplývať na rôzne procesy od pozornosti až po proces učenia sa.

Realizované: 17.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Monika Dutko Hasaralejková


Téma: Osobnostný rozvoj a hravé učenie dieťaťa v predškolskom veku

Cieľová skupina: rodičia MŠ v územnej pôsobnosti centra

Predškolské obdobie je najvýznamnejším obdobím formovania osobnosti dieťaťa, jeho emocionálnej a sociálnej oblasti. Všetky aspekty osobnosti sa najviac rozvíjajú počas hry. Hra je pre dieťa tiež prirodzený spôsob ako rozvíjať schopnosti a zručnosti, ktoré potrebuje pre dosiahnutie školskej zrelosti. Sú to percepcia, motorika, reč a myslenie. Ponúkame nápady, ako správnym spôsobom využiť čas a hru s dieťaťom a pripraviť ho na nástup do školy.

Realizované: 04.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorky: PhDr. Beáta Tancsáková  (psychologička) a Mgr. Katarína Prokopová (špeciálna pedagogička)


Téma: D  a  n  a j s k é   d a r y
(negatívne dôsledky nadania)

Pozrieme sa na niektoré vlastnosti spájané s nadaním a ukážeme si, ako môžu deťom (a nám, čo sa o ne staráme) komplikovať život. Budeme rozprávať o myslení, cítení, prežívaní a správaní a možno sa naučíme trošku lepšie sa navzájom chápať.

cieľová skupina: rodičia a pedagógovia MŠ/ZŠ/SŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 03.02.2021 od 15:30 hod.
Lektor: Mgr. Miroslav Litavský – psychológ, kt. sa dlhoročne venuje podpore nadania


Téma: A g r e s í v n e   d  i  e ť a

Systemický prístup riešenia a riešenie problémového dieťaťa v školskom prostredí
cieľová skupina: pedagógovia ZŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 02.02.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: PhDr. Natália Krížová


Téma: B I O F E E D B A C K

cieľová skupina: rodičia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 28.01.2021 od 15:30 hod.
Lektorka: Mgr. Ivana Vojtechovská


Téma: Ako zvládať sociálnu izoláciu detí počas dištančného vzdelávania

cieľová skupina: pedagógovia a rodičia SŠ v územnej pôsobnosti centra

Realizované: 27.01.2021 od 15:30 hod.
Lektor: PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.


Téma: Predsudky a duševné zdravie

cieľová skupina: klienti, pedagógovia, rodičia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 17.12.2020 a 14.01.2021
Lektorka: Mgr. Lenka Miterková


Téma: Zvládanie záťažových situácii u pedagógov

cieľová skupina:  pedagógovia ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra
Realizované: 26.11.2020
Lektorka: Mgr. Monika Dutko Hasaralejková